Ti nejlepší průvodci


Máte za úkol najít nÄ›jaké zajímavé Å¡kolní výlety, na které by se mohla vypravit každá třída z Vaší základní Å¡koly? Toužíte po nÄ›Äem vzdÄ›lávacím, co bude ovÅ¡em souÄasnÄ› zábavné, aby se dÄ›ti cítily dobÅ™e a pÅ™edevším, aby si odvezly nÄ›jaké zážitky, na které budou vzpomínat rády? Pak bychom Vás rádi pozvali do Å tramberka, protože právÄ› v této lokalitÄ› jsou pro Vás pÅ™ipraveny ty nejlepší výlety vzdÄ›lávacího i zábavného rázu. VÅ¡e bude záležet na vÄ›ku dÄ›tí, protože od toho se odvíjí program a hry pro nÄ›. Pak už bude jen na Vás, zdali jim budete chtít zábavnou formou pÅ™edstavit pravÄ›k anebo jim spíše ukážete výrobu produktů Äi zemÄ›dÄ›lství z minulých dob.

Pro mladé i starší žáky

Nezáleží na tom, zda uÄíte na první stupni Äi na druhém, protože je zde pÅ™ipraven program pro každou vÄ›kovou skupinu. NaÅ¡e nabídky jsou také za nízké ceny, protože chceme, aby mÄ›ly vÅ¡echny dÄ›ti stejnou možnost si výlet užít. Vyberte s dÄ›tmi tedy ten nejlepší program, příbÄ›h, který je skuteÄnÄ› osloví a budou tak radostnÄ› hrát veÅ¡keré hry, které pro nÄ› budou pÅ™ipraveny.