Když to nenese

Na tom, že se soukromí podnikatelé soustavně ženou za penězi, není nic zavrženíhodného. I když…