Úspora času při zakládání firmy

Pokud se rozhodnete začít podnikat, pak máte hned několik možností, jak je tento záměr možné uskutečnit. Rozhodnout se, jakým způsobem budete svůj podnik provozovat, může být velice jednoduché. Záleží totiž na několika okolnostech.
· Jednou z nich je, například, jestli máte úmyslu ve svém podniku mít zaměstnance.
Nejčastěji se v současné době zakládají takzvané společnosti s ručením omezením. Jedná se o kapitálovou společnost, jejíž majetek je oddělen od majetku v soukromém vlastnictví všech společníků firmy. Jestliže nastane nějaký problém, pak nemohou tedy přijít o svůj majetek, který nemá s firmou nic společného. Rozhodujete-li se podnikat kupříkladu ve stavebnictví, pak je s.r.o. velkou výhodou.
· Často totiž bývá existence buď akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným podmínkou v různých výběrových řízeních, kterých se mohou zúčastnit právě jen firmy, a nikoliv podnikající fyzické osoby.
úspěšný mladík

Takzvané s.r.o. přináší i výhody

Posoudíme-li podnikání prostřednictvím s.r.o. (neboli právnické osoby) z úhlu pohledu daňového poplatníka, pak je mnohem výhodnější nežli podnikání pouze na živnostenský list. Jestliže se rozhodnete svěřit veškeré záležitosti se založením firmy do rukou odborníků , pak můžete začít podnikat už po pěti pracovních dnech. Tak dlouho totiž trvá zapsání do obchodního a živnostenského rejstříku ode dne, kdy je podepsaná dokumentace s ověřenými podpisy doručena a zaplaceny příslušné poplatky.
zahřívání o hrnek
· V ceně založení s.r.o. je zahrnut
– soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud (2700.- Kč)
– poplatek za vystavení živnostenských oprávnění (1000.- Kč)
– poplatek za sepsání společenské smlouvy formou veřejné listiny (4000–6000.- Kč)
– poplatek za výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí (každý po 100.- Kč).