Jaké má předseda SVJ povinnosti

Prakticky každý panelákový dům má společenství vlastníků jednotek, známé také pod zkratkou svj. To z velké části nahradilo bývalá bytová družstva. Součástí tohoto společenství je každý majitel bytové jednotky, a stane se jím automaticky ve chvíli, kdy na něj přejdou vlastnická práva na nemovitost.

Je však jasné, že takovou jednotku musí https://video.aktualne.cz/dvtv/ve-druhem-kole-bych-si-vsadil-na-zemana-cesi-neradi-zmenu-ri/r~1e4194cef54f11e79704ac1f6b220ee8/ někdo řídit, aby mohla fungovat. Proto musí být vždy stanoven předseda. A podobně, jako jeho jiní kolegové, má i předseda SVJ povinnosti Home Partner, které musí plnit, aby vše hladce fungovalo. Jaké to jsou?

židle připravené na schůzi svj

V první řadě je to on, kdo svolává pravidelné schůze. Je zodpovědný za to, že oznámení o nich bude vyvěšeno tak, aby si jej mohli snadno přečíst všichni členové a aby jej nemohli náhodou přehlédnout. Proto se nejčastěji lepí například z vnitřní strany vchodových dveří či na dveře výtahu v přízemí, pokud tam nějaký je. Zkrátka musí zabezpečit, aby se informace o schůzi dostala ke všem členům.

Dále je zodpovědný za to, že se na schůzi probere vše, co je potřeba, a že nebude opominuto žádné důležité téma, ať už je jakkoliv nepříjemné. Také musí zajistit, že se všichni účastníci podepíší, aby bylo nade vší pochyby jasné, kdo byl na schůzi přítomen. To je důležité, neboť některá hlasování potřebují k tomu, aby byla platná, určité procento účasti. Pokud se schůze účastní méně lidí, nelze o dané věci hlasovat.

předseda hovořící ke schůzi

Předseda je také zodpovědný za to, že bude sledovat stav domu a včas zařadí do programu schůze problémy, které se případně objeví. O důležitosti této povinnosti samozřejmě není potřeba diskutovat. V neposlední řadě pak také jedná s úřady o nejrůznějších povoleních, která jsou k daným akcím, na kterých se na schůzi dohodli, potřeba. Také najímá firmy, které dané práce budou provádět, ačkoliv jejich výběr se samozřejmě řídí hlasováním na schůzi. Je tedy jasné, že toho je hodně, co má na starosti. Avšak bez něj by celá tato organizace nemohla fungovat.