Pohybová aktivita

Způsob života člověka se v průběhu mnoha tisíců let zásadně změnil. Dnes již nemusíme být v honbě za potravou několik hodin denně v pohybu, ale k našim základním životním funkcím potřeba tělesné aktivity stále patří. Naše tělo je prostě nastaveno pro jiné životní podmínky, než je nedostatek pohybu a nadbytek energetického příjmu. Když pohyb zanedbáváme, dochází k poruše regulačních systémů a zdravotním poruchám.

cvičení

SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Nedostatek tělesného pohybu je znakem dnešní doby a civilizační nemoci tím, čím platíme za komfort moderní společnosti. Za zhoršení zdravotního stavu ale nemůže technický pokrok, nýbrž samotní lidé, kteří výhody, jenž jim civilizace přináší, nesprávně využívají. Jde o jakýsi začarovaný kolotoč, kdy:
· se pohybujeme méně v zaměstnání
· díky tomu jsme více v psychickém napětí
· únava nás nutí snížit aktivitu i ve volném čase
Psychický stres řešíme zvýšeným příjmem jídla, vysedáváním u televize nebo počítače místo abychom pravidelně cvičili a sportovali.

odpočinek

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
· prodlužuje život
· zmenšuje depresi, obavy a odstraňuje špatné myšlenky
· zvyšuje produktivitu práce a pracovní kapacitu
Přirozená a dlouhodobá pohybová aktivita spojená s přiměřeným příjmem energie je nejlepší prevencí i léčbou onemocnění, spojených se sedavým životním stylem.

fitnes

OPTIMÁLNÍ POHYB
Všechno má jen jeden zádrhel. Jde o to, že co je pro jednoho vhodné, druhému nestačí a jinému může dokonce škodit. Intenzita zatížení cvičením, jeho druh a frekvence je ovlivněná věkem, zdravotním stavem, trénovaností. Kdo chce začít se cvičením nebo zvýšit svoji pohybovou aktivitu, měl by se vždy poradit s lékařem, který zjistí, neexistují-li ke cvičení kontraindikace. To samé platí, trpíme-li chronickým onemocněním a pro zachování účinnosti a bezpečnosti cvičení i při určitých akutních stavech