Nepodceňujte kvalitu vody v bazénu

Pokaždé, když zavítáme do veřejného plaveckého bazénu, předpokládáme, že brzy spatříme průzračnou modrou hladinu, která doslova láká, abychom se pod ní ponořili. Voda je životodárná tekutina, naše tělo obsahuje přibližně 70 procent vody a tento živel je pro člověka přirozeným prostředím, i když se plavat musíme teprve učit.
Aby byla tekutina v bazénech průzračná, musíme se o to přičinit. Stojatá voda se totiž velmi rychle kazí, je to z toho důvodu, že je právě tím nosným médiem, jež obývají různé mikroorganismy – bakterie, řasy apod. 
posezení se slunečníky

Hrubá mechanická očista

U venkovních bazénů je tím nejsnadnějším procesem očisty kapalného média síťka na odlovení hrubých nečistot. Tím se však zbavíme jen nepatrného segmentu nežádoucích příměsí. Větší část práce musí zastat bazénová filtrace. Ta je dvojího druhu, pro menší nádrže postačí kartušová filtrace s papírovou vložkou, ta je však dimenzována jen pro několik hodin provozu filtračního zařízení a musí se poměrně často měnit. Účinnější, ale také cenově nákladnější, je filtrace písková. Obecně platí, že součástí všech filtračních zařízení je pohonná jednotka – čerpadlo.
Filtrace však nezvládne čistit náplň bazénu dostatečně, některé nečistoty a kaly se usazují na jeho stěnách a na dně a po nějaké době je třeba je čistit kartáčem a speciálním podtlakovým vysavačem.
rehabilitace v bazénu

Chemické čištění

Základním předpokladem pro zjištění kvality vody je hodnota pH. Ta se musí pohybovat v rozmezí neutrality kyselin a zásad, tedy od 7,1 do 7,6. Nižší hodnoty pH znamenají vyšší kyselost, vyšší hodnoty pak zásaditost. K úpravě pH slouží přípravky označené jako plus nebo mínus.
Samotná chemická očista spočívá v likvidaci nežádoucích bakterií a virů, které se živí šupinkami kůže, kožním mazem, potem a dalšími organickými zbytky, které se při koupání uvolňují z lidského těla. Chemické čištění rozdělujeme do několika typů. Prvním nejznámějším je chlorování, včetně přípravků pro jeho neutralizaci a stabilizaci. Obsah chloru v tekutině musí splňovat limit od 0,2 do 0,9 mg/l. Chlor je toxický plyn, který spolehlivě usmrtí vše živé a ve vyšších koncentracích je nebezpečný i pro člověka.
Podobně toxický je i peroxid vodíku, který se používá někdy místo chlorování. Jakmile se rozhodnete pro chemickou očistu, nikdy nepoužívejte dvě metody současně, tedy přípravky s chlorem a peroxidem vodíku. Pokud se tedy rozhodujete změnit způsob očisty, nejprve důkladně zbavte bazén předchozíchemie.
V současné době se využívá ve značné míře bezchlorový způsob úpravy vody, kterým je ionizace. Oblíbený způsob očisty je také elektrolýza solného roztoku tzv. solinátorem. To je zařízení, které vytvořenou mírně slanou vodu vhání k elektrodám a sůl se tu rozkládá na ionty sodíku a chlóru.