Dutinoměry

Výrobek ve vaší dílně prošel kompletním procesem obrobení, dostal finální tvar, rozměry a kvalitu povrchu, a přichází čas na závěrečnou kontrolu. Nestačí mít dílnu vybavenou kvalitními nástroji na obrábění, musíte mít i kvalitní přístroje na změření všech rozměrů, abyste mohli vystavit rozměrový protokol pro konečného zákazníka. A tady přichází na řadu nejrůznější měřidla. Měření rozdělujeme na přímé – na měřidlech přímo odečítáme skutečný rozměr, např. svinovací metr.

metr měření

Nebo může být měření nepřímé – tady zjišťujeme, zda rozměry nepřesahují mezní hodnoty. Měřit můžeme vnitřní nebo vnější rozměry, válcové či kuželové plochy, hloubky nebo třeba úhly. Na měření vnitřních i vnějších převážně válcových průměrů otvorů slouží dutinoměry. Dutinoměry mohou být dvoudotekové nebo třídotekové. Dvoudotekový dutinoměr má jeden dotyk pevný a pohyb druhého je přenášen na ručičku úchylkoměru. Pevné dotyky jsou vyměnitelné a měřidlo tam může měřit v širším rozsahu. Takovýto dutinoměr může být s mikrometrickým šroubem, kde rozměr odečítáme na stupnici nebo dutinoměr zvaný subito, který má číselníkový úchylkoměr, který nám přímo ukáže naměřené hodnoty.

výrobní výkres

U starších tříbodových dutinoměrů byl měřícím prvkem kuželový závit, který při otáčení ovládal tři měřící dotyky, uložené rovnoměrně po 120° po obvodu měřící hlavy. Novější typy pracují na elektronickém principu a umožnují digitální odečítání naměřených hodnot. Dutinoměry nejsou univerzální pro všechny rozměry, ale jsou vždy pro určitý rozsah rozměrů, např. 14,5-30,5mm; 35-59mm; 105-205mm. Ideální je pořídit si rovnou celou sadu dutinoměrů, která nám pokryje rozsah např. 3,5-300mm. Vybavte svou dílnu kvalitními měřicími nástroji pro kontrolu rozměrů vašich výrobků. Jen tak si můžete být jistí, že to, co vyrobíte, bude ve správných rozměrech a tolerancích. Jen s kvalitní výstupní kontrolou si můžete být jistí, že vaše výrobky obstojí na trhu.