Domov se zvláštním domovem. Ano, nebo ne?

Nemusíte se bát, opravdu to s vězením nemá nic společného. A o co tedy jde? Je to místo, kde odborníci z různých oborů, jako zdravotní sestry, lékaři, psychologové, rehabilitační pracovníci, arteterapeutové a další odborníci zajišťují bezpečnou, klidnou, důstojnou a kvalitní péči o osoby, které se z nějakého důvodu o sebe nejsou schopni kvalitně postarat a jejich rodiny péči o ně nezvládají. Mezi klienty takových domovů nejčastěji patří osoby s chronickými duševními nemocemi, stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a dalšími nemocemi, které mají sníženou soběstačnost následkem těchto nemocí.
děda s holí
Cílem takových zařízení je zajištění poskytování kvalitních sociálních služeb, podpora klientů, jejich udržování a rozvoji schopností, zajištění jim pocitu bezpečí, zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života, vytvoření příjemného prostředí a v neposlední řadě podpora kontaktu s blízkými a rodinou.
Pokoj pro své klienty se vždy snaží přizpůsobit jejich potřebám fyzickým i duševním tak, aby se zde cítili dobře, například jim umožňují mít zde vlastní drobný nábytek, obrazy, fotky… Také se před přijetím klienta pro danou osobu připravuje vhodný plán rehabilitačních činností a aktivit, zapojení do společných aktivit, plánování a organizování akcí i pro jejich rodinné příslušníky, jako různá posezení a podobně. Snaží se v takových zařízeních i o poskytování dostatku kulturních a společenských akcí, zajištění klientům pocitu důležitosti a potřebnosti, kontaktu s okolím, například besídkami blízké mateřské školy pro své klienty. Tvoří pro své klienty bezpečný domov.
čajový dýchánek
Proto, pokud máte v rodině babičku, dědečka, nebo jinou osobu trpící některou z výše uvedených nemocí, nemusíte si už lámat hlavu, jak jim zajistit kvalitní péči, když musíte chodit do práce, starat se o děti a mnoho dalšího. Nemůžete být na několika místech najednou. Domov se zvláštním režimem pro Vaše milované zajistí kvalitní a bezpečnou péči ve Vaší blízkosti a umožní Vám kontakt s Vašimi blízkými v co největší možné míře.